Monday, November 14, 2011

xatırla məni!

Sevirəm çəməndə gülü-çiçəyi,
Gələndə ilk bahar xatırla məni!
Öpsün alınları dağlar küləyi,
Güləndə rüzigar xatırla məni!

Fəsillər dolanıb ,ötdükcə zaman,
Vaxt olur həyatda dəyişir insan.
Mən səni unudan deyiləm,inan,
Sən də, ey gözəl, xatırla məni. 

No comments:

Post a Comment